Growing Heart | Calon Yn Tyfu

Tai Pangaia Cydweithredol Cyf.

Mae Tai Pangaia Cydweithredol Cyf. yn gweithio’n agos gyda Calon yn Tyfu. Ers pedair blynedd ar ddeg, mae Pangaia wedi prydlesu’r tir a’r adeiladau allanol yn Henpacau i gwmni cydweithredol y gweithwyr, fel eu bod yn gallu cyflawni eu hamcanion o adfer y ddaear. Am hynny, mae Pangaia wedi cartrefu gweithwyr, gan gynnig gofod diogel.

I ddechrau, pan wnaethom ni symud yma, roedd Henparcau’n fferm ieir ffatri segur ac roedd y ffermwr blaenorol wedi ei chwalu pan aeth yn fethdalwr. Pan wnaethom ni symud yma tua diwedd 1993, roedd y t? a’r adeiladau wedi’u hesgeuluso ac yn llawn anifeiliaid marw. Gwnaed y gwaith glanhau yn bennaf gan y gr?p gwreiddiol a digonedd o wirfoddolwyr. Mae’r cytiau allanol yn cael eu defnyddio fel gweithdai yn awr yn bennaf ac mae’r tir wedi cael ei brynu’n ol. Hefyd sicrhawyd statws organig ardystiedig i dyfu llysiau a ffrwythau.

Ar ddiwedd y 1990’au, wedi cyfnod hir o helbul, cafwyd harmoni yn y diwedd rhwng y cwmni tai cydweithredol a chwmni cydweithredol y gweithwyr a nawr mae’n ofynnol i aelodau’r cwmni tai cydweithredol fod yn gweithio gyda Calon yn Tyfu.

Mae Pangaia’n rhan o’r rhwydwaith cydweithredol eilradd, Radical Routes, sy’n ceisio creu sylfeini amgen er mwyn gallu herio’r system wladwriaethol gyfredol.