Buon ni’n rhedeg fel gwerthwyr ffrwythau a llysiau organig am dros bymtheg mlynedd nes yn 2010 gyda gaeaf rhewllyd fe gollon ni ein cynhaeaf i gyd. Cymerwyd y penderfyniad bryd hynny i roi hoe i ni ein hunain ac i’r tir gan ailffocysu ein gwaith ar waith yn y coetir.

Gan i ni wastad fwynhau bod yn rhan o broses o’r dechrau i’r diwedd fe brynon ni felin goed yn 2011 oedd yn ein galluogi ni i dorri ein coed ein hunain. Felly fe uwchraddion ni i ddatblygu’r busnes coed tân gan fuddsoddi mewn peiriannau modern fyddai’n hwyluso’r gwaith o deneuo a rheoli’r coetir sy’n 325 o aceri

Yn 2016 gadawodd un o’n haelodau oherwydd salwch ac yna’n 2018 bu farw un o’n haelodau sylfaenol.  Rhoddodd hwn straen ychwanegol ar weddill yr aelodau ac ers yr amser hynny rydyn ni wedi bod yn ail strwythuro a recriwtio gweithwyr / aelodau newydd. Mae’r broses hon wedi gorffen mwy neu lai a nawr rydyn ni’n ffocysu ar orffen y gwaith teneuo a datblygu’r felin goed ymhellach.

Rydyn ni wastad wedi anelu at gymysgu cyfalaf a llafur i godi pobl, sy’n dioddef yn ariannol ar eu pennau eu hunain, i le gwell. Gobeithiwn yn sgìl hyn ein bod ni’n gwella a gwella’r ddaear hefyd.

Fel cwmni cydweithredol nad yw’n gweithio am elw, mae unrhyw arian dros ben yn cael ei ddefnyddio i ariannu meysydd eraill o fewn y datblygiad. Efallai bydd rhai o’r meysydd hyn yn darparu incwm tra na fydd rhai felly rydyn ni’n gwneud yr hyn sydd ei angen yn unig.

Os oes diddordeb gyda chi mewn yn ein prosiectau ni, cysylltwch â ni. Hefyd rhowch alwad os oes diddordeb gyda chi yn y gwasanaethau rydyn ni’n eu cynnig ac yr hoffech  gael pris.


© 2019 Calon yn Tyfu Cyf. | Rhif. Cofrestredig 3176209
Gwefan wedi’i dylunio gan Rhiannon Evans