Growing Heart | Calon Yn Tyfu

Cynhyrchion a Gwasanaethau

Cynhyrchion y goedwig

Coed tân naill ai fesul bag, mewn llwythi (rhydd) neu mewn paleti o fagiau – 28 palet ym mhob llwyth lori

Priciau tân fesul bag, palet neu lwyth lori

Ffensio – mae ffensys o bob math ar gael, 2-3″ 3-4″ 4-5″ (rhanedig), i gyd yn 5’7″ o hyd. Pyst wedi’u pilio a’u pwyntio, rheiliau rhanedig 12′, straenwyr 7′, pyst giât a darnau mawr ar gael drwy wneud archeb.

Gwasanaeth casglu hadau coed ar gael i feithrinfeydd coed, pob rhywogaeth, ym mhob ardal, drwy gytundeb, gyda’r holl dystysgrifau meistr perthnasol.

Gwasanaethau coedwigaeth

Sgwad plannu coed ar gael ar gyfer gwaith o bob maint, unrhyw le yng Ngorllewin Cymru, Gwlad yr Haf neu Sussex. Sylwer – nid ydym yn plannu coed sydd wedi’u trin yn gemegol.

Gellir cynnig cefnogaeth i reoli coedwigoedd, o waith contractrio i gynlluniau rheoli a cheisiadau grant.

Gwasanaethau llysiau organig – rydym wedi cofrestru gyda’r Gymdeithas Bridd fel tyfwyr a chynhyrchwyr, ond ar hyn o bryd rydym ar raddfa fechan o ran tyfu. Rydym yn dal i gynnig amrywiaeth llawn o gynhyrchion i wyliau a digwyddiadau mawr yn y DG ar gyfer caffis.