Mae gyda ni ystod eang o cyfleoedd ar gael bob amser. Ar hyn o bryd rydyn ni’n edrych am berson all weithio gyda llif gadwyn ac sydd â phrofiad o weithio mewn coedwigoedd am 1-2 ddiwrnod yr wythnos. Yn aml mae gyda ni waith cyflogedig. Cyfleoedd i’r rhai gyda’r sgiliau priodol. Gallwch yrru eich CV aton ni gan ddweud pam fod diddordeb gyda chi. Rydyn ni hefyd wastad yn awyddus i gynnwys gwirfoddolwyr sydd â diddordeb mewn symud y prosiect ymlaen mewn ystod eang o dasgau. Gall hyn hefyd wrth gwrs, roi cyfle i’r unigolyn fireinio neu ddysgu sgiliau.

Am unrhyw un o’r uchod, cysylltwch â ni.


© 2019 Calon yn Tyfu Cyf. | Rhif. Cofrestredig 3176209
Gwefan wedi’i dylunio gan Rhiannon Evans