Yn ddiweddar cwblhawyd sied i ddarparu gorchudd i’r felin goed a phrynwyd offer prosesu eilradd er mwyn datblygu ochr melino’r busnes. Crea hyn amgylchedd gwaith gwell i bawb sy’n rhan ohono ynghyd a chadw’r offer ar ai orau.

Rydyn ni hefyd yn datblygu’r llwybrau beicio mynydd sydd islaw’r plasty ac os oes unrhyw un yn fodlon helpu ni gyda’r gwaith yma yna cysylltwch â ni.

Yn ogystal rydyn ni wedi creu mwy o ffyrdd trwy’r goedwig er mwyn cael mynediad i ardaloedd a fu’n anodd neu’n amhosibl i ni weithio ynddynt.

Prynon ni offer nwydd i’n cynorthwyo i dorri nôl er mwyn cynnal y pren caled a blannon ni yn 2008 ac sydd nawr yn barod i’w teneuo.


© 2019 Calon yn Tyfu Cyf. | Rhif. Cofrestredig 3176209
Gwefan wedi’i dylunio gan Rhiannon Evans